www.caddyman.se
  Hem | Mina bilar | Media | Länkar | Gästbok | Kontakta mig 
 

Kontakta mig
Har du synpunkter p?min lilla site, eller bara vill skicka mig ett meddelande.
- Ja, d?finner du den information som du behöver för att komma i kontakt med mig nedan...


E-post.
För att skicka mig ett e-post meddelande:
 » Klicka här: caddyman@caddyman.se"Boring legal stuff" & Upplysning och ansvar
Min målsättning är att den information du finner p?www.caddyman.se skall vara riktig och uppdaterad. Trots detta kan information p?hemsidan saknas eller vara felaktig. Du skall därför inte lita p?att informationen du finner här är rätt. Detta innebär att informationen p?www.caddyman.se inte kan åberopas till stöd för anspråk eller krav av vad slag det än m?vara. www.caddyman.se har inte någon kontroll över vad informationen p?hemsidan används till och www.caddyman.se ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, som kan uppstår i samband med användandet av denna information.

Länkar till och från www.caddyman.se
Jag har ingen möjlighet att undersöka alla de hemsidor vilka det finns länkar till och från www.caddyman.se. Jag är inte heller ansvariga för dessa hemsidors innehåll. Du nyttjar således länkar till andra hemsidor p?egen risk, och tar del av de p?de villkor som gäller beträffande sådana hemsidor.
Material som sänds till www.caddyman.se
Allt material och all information som skickas till www.caddyman.se kommer att behandlas utan sekretess och som om materialet och informationen inte åtnjuter upphovsrättsligt skydd eller skydd under andra liknande immateriella rättigheter. Skicka inte till eller från denna hemsida sådant material eller sådan information som är olaglig, hotfull, kränkande, obscen, skandalös, provocerande eller pornografisk ej heller annat sådant material eller information som kan ge upphov till civilrättsligt, straffrättsligt ansvar inom det område som denna hemsida hänför sig till.

Upphovsrätt
www.caddyman.se tillåter att allt material och därtill hörande bilder som återfinns p?denna hemsida får användas, kopieras och skickas vidare under förutsättning att nedanstående upplysning om upphovsrätt (copyright) infogas p?ett synligt sätt p?varje kopia: Copyright?Caddyman - www.caddyman.se, 2003. Om annan än www.caddyman.se:s material p?denna hemsida används, kopieras eller skickas vidare s?skall p?motsvarande sätt upplysning om sådant materials copyright infogas p?ett synligt sätt p?kopian.


Site kreatörer:
Denna siten är ursprungligen designad och kodad under februarimånad 2003.
WebMaster Bo & Roger Lennartsson, www.16-2.com
Copyright© by www.16-2.com in 2003-2008
Since the tag heuer replica uk brand, in fact, do not forget women Tag heuer was a big year, who this year is that women will monitor the longines replica waches range. Also Tag heuer, rises above the range of women's watches in the past, consumers shouted Tag heuer ladies sports watch, it has been added to the collection in 2010 Tag heuer has been forced to close. Tag heuer Veloci-T is already added in remarks chronograph series of daring men stronger than the market, but added strap watch white, rose gold plated tag heuer replica watches, he is the most popular female is moving, we do not see any commodity them. Also longines replica waches, the new boat with T more stylish touch - the female version of the collection added touch, durability, view T- touch movement than before.